Invisalign

Invisalign2018-12-28T21:56:53+07:00

Invisalign (จัดฟันแบบใส)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่ ดิ อาร์ช ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา มานาน ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม Invisalign จากประเทศอเมริกาโดยตรงน้อยมาก ด้วยความยากซับซ้อนของการจัดฟันร่วมกับเทคโนโลยีชั้นสูง จึงมีเพียงทันตแพทย์ไม่กี่ท่านในประเทศไทยที่จัดฟันด้วย Invisalign ได้ จึงทำให้มัน่ใจได้ว่าการวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพและสามารถเคลื่อนฟันให้เกิดขึ้นได้จริงตามที่ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันของเราได้วางแผนไว้ ทาง ดิ อาร์ช ยังรับการรับรองจาก Invisalign ประเทศอเมริกา ให้เป็นผู้ให้การรักษา Invisalign ดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดฟันรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าจัดฟันอยู่ ดารานิยมมากที่สุด นวัตกรรมการจัดฟันนี้มาจาก USA โดยใช้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ในการผลิต ข้อดีของ Invisalignคือ ไม่มีใครมองเห็นว่าเราจัดฟันอยู่, ทำความสะอาดได้ตามปกติทั้งการแปรงฟันและไหมขัดฟันทำได้ตามปกติ, ประหยัดเวลาการพบทันตแพทย์อย่างมากเพราะทันตแพทย์นัดเพียง 3-4 เดือนต่อครั้งเท่านั้น

วิธีการแบ่งชำระ

  • พิมพ์ปากทำ Invisalign      ชำระ 39,000 – 90,000 บาท
  • วันที่รับชิ้นงาน Invisalign    ชำระ 39,000 – 90,000 บาท
    ทั้งคอร์สรวม 69,000 – 180,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาพฟันที่ต้องเคลื่อนกับระยะเวลาในการใส่เครื่องมือ Invisalign