ทันตกรรมทั่วไป

//ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป2018-12-17T07:21:46+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลาทันตกรรมทั่วไป

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ขูดหินปูนและขัดฟันครั้ง850 - 1,20024-34120-30 นาที
เคลือบฟลูออไรด์ครั้ง5001415 นาที
การขจัดคราบฝังลึกด้วยเครื่อง AIR FLOWครั้ง80022115 นาที
ขูดหินปูนที่รากฟันและเกลารากฟันครั้ง1,50042130-45 นาที
อุดฟันสีเหมือนฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตซี่850 - 3,40024-97115-30 นาที