ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์

//ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์
ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์2019-02-28T21:02:52+07:00

ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัน และทำการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วยการผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด ผ่าตัดฟันฝัง รวมถึงการถอนฟันโดยจะมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินก่อนการรักษา