ฟันปลอมถอดได้

//ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้2019-01-13T10:32:44+07:00

ฟันปลอมถอดได้

เป็นฟันปลอมที่ทำขึ้นให้กับผู้ที่ยังมีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่ เป็นการใส่ฟันเพียงบางส่วน ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ โดยจะแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแบบฐานอคริลิกและฐานโครงโลหะ การใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ จะมีข้อดีกว่าในเรื่อง ที่มีราคาถูก และขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่ไม่ต้องกรอแต่งเนื้อฟันข้างเคียงที่จะใส่ แต่มีข้อเสียที่ มีฐาน หรือตะขอ เพื่อช่วยยึดฟันปลอมไว้ในปาก ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความรำคาญ หรือไม่สวยงามขึ้น