ทันตกรรมสำหรับเด็ก

//ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก2018-12-17T06:08:59+07:00

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เป็นการดูแลรักษาและป้องกัน ฟันน้ำนมให้คงสภาพอยู่ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ถูกถอนก่อนกำหนด จนถึงเวลาโยกหลุดเองตามช่วงอายุของเด็ก และการดูแลรักษาฟันแท้ที่ขึ้นมาในช่องปาก ให้มีสภาพปกติและใช้งานได้ดี ซึ่งมีหลายวิธี ซึ่งทันตแพทย์สำหรับเด็ก จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้การรักษา เช่น

  • การทำความสะอาด ขัดฟันและขูดหินปูน
  • การขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน
  • การอุดฟันน้ำนม