ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์

//ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์
ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์2018-12-17T08:52:12+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลา ศัลยกรรมช่องปาก/เอ๊กซเรย์

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ถอนฟันซี่1,000 - 1,50024 - 421-
ผ่าฝันคุดซี่3,500 - 5,000100 - 1422-
เอกซเรย์รอบปลายรากฟันฟิล์ม800231-
เอกซเรย์แบบพาโนรามิก / แบบเซฟฟาโรเมตริกฟิล์ม800231-