รักษารากฟัน

รักษารากฟัน2018-12-17T08:58:55+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลา รักษารากฟัน

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
รักษารากฟัน (ฟันหน้า)ซี่7,0002005-7 days-
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)ซี่8,000-9,000228 - 25710-14 days-
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)ซี่13,00037110-14 days-
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) (Retreatment)ซี่9,0002575-7 days-
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) (Retreatment)ซี่10,000-11,000285 - 31410-14 days-
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) (Retreatment)ซี่14,00040010-14 days-
เดือยโลหะ / เดือยเรซินซี่5,0001422 days5-7 days
Core build upซี่1,500 - 2,00042 - 572 days5-7 days