ฟันปลอมถอดได้

//ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้2019-01-13T10:33:18+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลาฟันปลอมถอดได้

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
Valplastอัน8,000 - 10,000228 - 285210 - 14 days
ฟันปลอมทั้งปากอัน15,000 - 30,000428 - 857410 - 14 days
ฟันปลอมแบบโครงโลหะอัน20,000-25,000571 - 7143-410 - 14 days
ฟันปลอมชั่วคราวอัน4,000-10,000114 - 28525 - 7 days
ครอบฟันชั่วคราวซี่1,0002825 - 7 days
เติมฟันซี่5001425 - 7 days