ทันตกรรมเพื่อความงาม

//ทันตกรรมเพื่อความงาม
ทันตกรรมเพื่อความงาม2018-12-17T07:46:36+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลา ทันตกรรมเพื่อความงาม

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยเลเซอร์ (ฟรีขูดหินปูน)ครั้ง4,990142.51-
ฟอกสีฟันด้วยตัวเองครั้ง2,5007115-7 วัน
การขจัดคราบฝังลึกด้วยเครื่อง AIR FLOWครั้ง800221-
ปิดช่องว่างระหว่างฟันช่อง3,400971-
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟันซี่4,500 - 6,000128 - 1711-
พอร์ซเลน วีเนียร์
พอร์ซเลน วีเนียร์ : IPS Empress IIซี่12,000 - 15,000342 - 42827-10 วัน
พอร์ซเลน วีเนียร์ : IPS Empress Estheticsซี่12,000 - 15,000342 - 42827-10 วัน
พอร์ซเลน วีเนียร์ : Proceraซี่12,000 - 15,000342 - 42827-10 วัน
พอร์ซเลน วีเนียร์ : Lumineersซี่23,000 - 25,000657 - 71427-10 วัน
ครอบฟัน
Procelain + Palladium metalซี่13,000 - 14,000371 - 4002-37-10 วัน
Procelain + Semi-Precious metalซี่18,000 - 20,000514 - 5712-37-10 วัน
Procelain + Precious metal(high gold)ซี่25,000 - 28,000714 - 8002-37-10 วัน
Full Gold Crownซี่25,000 - 28,000714 - 8002-37-10 วัน
ครอบฟันด้วยวัสดุเซรามิกซี่17,0004852-37-10 วัน
IPS Empress II All ceramicซี่17,0004852-35-7 วัน
Empress E-Max18,0005142-35-7 วัน
Zirconia Crowns - Cercon Smart Ceramicsซี่25,0007142-35-7 วัน
Zirconia Crowns - Lava All Ceramicsซี่25,0007142-35-7 วัน
Zirconia Crowns - Procera All Porcelainซี่25,0007142-35-7 วัน
เดือยฟันซี่3,500 - 5,000100 - 142-5-7 วัน