ทันตกรรมสำหรับเด็ก

//ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก2018-12-17T08:29:47+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ขูดหินปูนสำหรับเด็กครั้ง850241-
เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กครั้ง500141-
เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็กซี่500141-
ถอนฟัน (ฟันน้ำนม)ซี่800241-
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม)ซี่850 - 3,40024 - 971-
การอุดฟันแบบ P.R.Rซี่1,350 - 3,90038 - 1111-
การตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟันบางส่วน /ทั้งหมดซี่4,0001141-
ครอบฟันแบบสแตนเลสซี่2,500711-
เครื่องมือกันที่ฟันซี่4,500128-5-7 วัน