ทันตกรรมรากเทียม

//ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมรากเทียม2018-12-17T07:55:47+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลาทันตกรรมรากเทียม

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ตรวจบันทึกสภาพฟันก่อนทำรากเทียมครั้ง2,00057130-45 นาที
รากเทียมรวมครอบฟัน Ostem Implantซี่49,0001,4002-4as consultation
รากเทียมรวมครอบฟัน Straumann Implantซี่85,0002,4282-4as consultation