ทันตกรรมจัดฟัน

//ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน2018-12-17T07:22:42+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลาทันตกรรมจัดฟัน

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
ตรวจบันทึกสภาพฟันก่อนจัดฟันครั้ง3,4901001-
จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ รุ่น Masterเคส53,6001,675--
จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ รุ่น Self-Ligatingเคส66,9902,093--
จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิก รุ่น Self-Ligating Clearเคส79,9902,256--
ติดเครื่องมือแบบโลหะ (กรณีหลุด)ตัว300-80010-23--
ติดเครื่องมือแบบเซรามิก (กรณีหลุด)ตัว1,000-1,50035-43--
รีเทนเนอร์ชิ้น1,890-3,69054-105-5 - 7 วัน
ที่กันฟันกระแทก / เฝือกฟัน / ที่กันฟันกันกระแทก สำหรับเล่นกีฬาชิ้น5,000143-5 - 7 วัน
ค่าใช้จ่ายกรณีเป็นคนไข้ที่อื่น ย้ายมารักษาต่อเคส20,000571--
ค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องมือ (กรณีเป็นคนไข้จากที่อื่น)ครั้ง2,00057--
ถอดเครื่องมือ (กรณีเป็นคนไข้จากที่อื่น)เคส4,0001141-