ครอบฟัน/สะพานฟัน

//ครอบฟัน/สะพานฟัน
ครอบฟัน/สะพานฟัน2018-12-17T08:51:12+07:00

อัตราค่ารักษา และระยะเวลา ครอบฟัน/สะพานฟัน

TreatmentUnitPrice(THB)Price(USD)No. of visitDuration
Procelain + Palladium metalซี่13,000 - 14,000371 - 4002-37-10 วัน
Procelain + Semi-Precious metalซี่18,000 - 20,000514 - 6712-37-10 วัน
Procelain + Precious metal(high gold)ซี่25,000 - 28,000714 - 8002-37-10 วัน
Full Gold Crownซี่25,000 - 28,000714 - 8002-37-10 วัน
ครอบฟันด้วยวัสดุเซรามิกซี่17,0004852-37-10 วัน
IPS Empress II All ceramicซี่17,0004852-37-10 วัน
Empress E-Maxซี่18,0005142-37-10 วัน
Zirconia Crowns - Cercon Smart Ceramicsซี่25,0007142-37-10 วัน
Zirconia Crowns - Lava All Ceramicsซี่25,0007142-37-10 วัน
Zirconia Crowns - Procera All Porcelainซี่25,0007142-37-10 วัน
เดือยฟันซี่5,000 - 6,000142-171-7-10 วัน