ทันตแพทย์ศัลยศาตร์ช่องปาก

//ทันตแพทย์ศัลยศาตร์ช่องปาก
ทันตแพทย์ศัลยศาตร์ช่องปาก2019-06-07T09:09:04+07:00

ผศ.ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์

การศึกษา

  • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
  • ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) Expertise :
    • Oral and Maxillofacial Surger
    • Orthognathic Surgery

Kitipong Lertvilaikunsub

ทพ.กิติพงษ์ เลิศวิไลกุลทรัพย์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2014

EDUCATION

  • DDS :Rangsit University,Bangkok,Thailand 8/2014