ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

//ทันตแพทย์สำหรับเด็ก
ทันตแพทย์สำหรับเด็ก2018-12-16T15:23:05+07:00

Dr. Narumol Chongthanavanit

ทพญ.นฤมล จงธนะวณิช

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต เกียติยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2004
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2007
 • หลักสูตร ทันตแพทย์จัดฟัน University of California, Los Angeles, Califorinia, USA 2009-2010
 • หลักสูตร ทันตแพทย์จัดฟัน Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 2010-2011
 • หลักสูตรปริญาโทและทันแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA 2011-2014

EDUCATION

 • MSc (Pediatric Dentistry):  Mahidol University, Bangkok, Thailand – 4/2007
 • DDS (First Class Honours):  Mahidol University, Bangkok, Thailand – 3/2004

RESIDENCY/TRAINING

 • Orthodontic Residency:  Saint Louis University, Saint Louis, MO – 6/2011-2014
 • Orthodontic Fellowship:  Case Western Reserve University, Cleveland, OH – 7/2010-6/2011
 • Orthodontic Preceptor:  University of California, Los Angeles, CA – 7/2009-6/2010

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 • Cleft palate fellowship:  Saint Louis University – 2012-2013
 • 1st Rank Award (Gold Medal):  Mahidol Univeristy – 2004
 • Best Dental Student Award:  Mahidol University – 2004