ทันตแพทย์ทั่วไป

//ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ทั่วไป2019-02-28T21:26:09+07:00

Papon Chongthanavanit

ทพ.ปภณ จงธนะวณิช

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต เกียติยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ปี 2013
  • กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

RESIDENCY/TRAINING

  • MBA : Mahidol University, Bangkok, Thailand – 5/2014- present

AWARDS AND FELLOWSHIPS

  • 1st Rank Award:  Srinakharinwirot University – 2013
  • Good Moral Dental Student Award:  Prince Mahidol Foundation of Thailand – 2013

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

  • Thai Dental Association – 2013-Present
  • Thai Dental Council – 2013-Present

ทพ. รณยศ จินตนา

พบข้อมูลเร็วๆนี้